K. Heibos SV
Organisatie

Heibos werkt met vrijwilligers.

De Raad van bestuur (het vzw-bestuur) is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een schatbewaarder.

Het Dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en bijkomende bestuursleden.

Raad van bestuur en dagelijks bestuur bepalen het beleid van de club in onderling overleg.

De club stelt ook een jeugdadviesraad samen. Hierin zitten alle trainers en  afgevaardigden van de verschillende jeugdploegen en een vertegenwoordiger van het bestuur, geleid door een jeugdvoorzitter. Deze raad heeft een adviserende functie in de club en werkt mee aan de organisatie van de club. De leden overleggen over de te volgen sportieve richting, stellen de ploegen samen, bepalen het niveau, wisselen trainingservaringen uit, beslissen over deelname aan tornooien, … De organisatie van de jaarlijkse jeugddag en het jeugdtornooi valt ook onder hun bevoegdheid.

De jeugdafdeling beschikt over twee coördinatoren, Hans Van Overvelt (onderbouw) en Tom Maes (bovenbouw). Zij nemen de sportieve kant voor hun rekening.

De jeugdadviesraad komt op regelmatige basis samen en de afspraken worden vastgelegd in verslagen. Belangrijke beslissingen en vastgelegde data van activiteiten of evenementen worden aan leden, ouders en supporters gecommuniceerd via affiches, de website en e-mail.

Secretariaat
Wim Beyers
Kalmthoutlaan 5/2
2920 Kalmthout
GSM: 0472 341 004
e-mail: secretariaat@heibos.be

Financiën
Liesbeth Costermans
Kalmthoutsesteenweg 225
2910 Essen
e-mail: boekhouding@heibos.be

K. Heibos S.V.
Koningin Astridlaan
(hoek Max Temmermanlaan)
telefoon kantine: 03 666 93 48
e-mail: info@heibos.be
website: www.heibos.be
BTW: BE 0453 292 777