Klusdag 2015

Beste leden en sympathisanten,

Op 9 mei organiseren we weer een heuse klus- en opruimdag ten huize Heibos SV. Hoe mee vrijwilligers een handje helpen, hoe sneller het werk gedaan is. Iedereen is welkom!

Datum 29-04-2015